Kandidati koji su položili audiciju

Tijekom jeseni 2018. godine, AZBSI Palma je postao bogatiji za nove članove:

Soprani
Eva Vitković

Alti
Marta Blajić Džaja
Marija Todorić

Basi
Patrik Bolković

Novim pjevačima želimo dugogodišnji staž u našem zboru, a samom zboru što više novih članova u vremenu pred nama.