Kandidati koji su položili audiciju

Našem zboru pridružili su se članovi:

Ana Kušec, sopran
Mirna Pavličević, alt
Mihaela Tikvica, alt
Ivan Bojanić, tenor

Novim pjevačima želimo dugogodišnji staž u našem zboru, a samom zboru što više novih članova u vremenu pred nama.