Kandidati koji su položili audiciju (jesen 2017.)

U audicijama tijekom listopada AZBSI Palma postao bogatiji za nove članove:

Sopran

 • Alessandra Djurdjević
 • Tea Galijan
 • Ana Korade

Alt

 • Lorena Božić
 • Marta Galijan
 • Karla Gotić
 • Marta Kunić
 • Diana Martinović
 • Ana-Marija Novak

Tenor

 • Romuald Kantoci
 • Nikola Vojvodić

Bas

 • Jure Kostelac
 • Duje Kusanović
 • Ivan Pugar

Čestitke novim članovima!