Via Crucis na Dvigradu 26.6.2021.

Glazbeno-scenskim prikazom Via Crucis, Akademski zbor Bazilike Srca Isusova „Palma“, u ruševinama drevnoga Dvigrada dočarao je dio bogate svete pasionske baštine koju već gotovo cijelo stoljeće njeguje u matičnoj Bazilici, teško ranjenoj u zagrebačkom potresu 2020. godine.

Svaku postaju Kristova križnog puta najavljuje strofa himna Stabat mater, nakon čega slijede pasionska vokalna djela koja se s Kristovim križem na čelu izvode procesijski. Svoju će kulminaciju Via Crucis doživjeti u dvigradskoj bazilici Svete Sofije spomenom na trijumfalno uskrsnuće Kristovo.

Program:

 1. Isusa osuđuju na smrt – T. L. da Victoria: Domine, non sum dignus
 2. Isus susreće svoju Svetu Majku – G. P. da Palestrina: Alma Redemptoris Mater
 3. Šimun Cirenac pomaže Isusu nositi križ – Gregorijanski koral: Jesu dulcis memoria; T. L. da Victoria: Jesu, dulcis memoria
 4. Isus pada drugi put pod križem – G. P. da Palestrina: Super flumina Babylonis
 5. Isus tješi jeruzalemske žene – G. P. da Palestrina: Jesu Rex Admirabilis
 6. Isusa pribijaju na križ – GK: Popule Meus; T. L. da Victoria: Popule Meus
 7. Isus umire na križu – J. Gallus: Ecce quomodo moritur Iustus
 8. Isusa skidaju s križa – A. Brumel: O Crux, ave
 9. Isusa polažu u grob – GK: Ave Verum Corpus; W. Byrd: Ave Verum Corpus
 10. P. da Palestrina: Sicut cervus – najavljuje Gospodinovo Uskrsnuće

  Palma u Puli